top

Kleding

Beschermende kleding moet bestand zijn tegen zo veel mogelijk vormen van gevaar, zoals die op de werkplek kunnen voorkomen. Dat kunnen vonken zijn bij laswerk of vezels bij asbestsanering. Ook zichtbaarheid kan een eis aan beschermende kleding zijn, bijvoorbeeld bij wegwerkers en bij de brandweer. Wanneer de werkgever op basis van de gevaren kiest voor beschermende kleding dan is de werknemer verplicht tot het dragen daarvan.

TYPES_OF_PROTECTION
Disposable werkkleding

Disposable werkkleding

Bedrijfskleding

Bedrijfskleding

Regenkleding

Regenkleding

Winterkleding

Winterkleding

Laskleding

Laskleding

Signalisatie kleding

Signalisatie kleding

  • Onderhoud beschermende kleding

    Beschermende kleding moet vooral comfortabel zijn en mag niet hinderen. Het moet zo veel mogelijk op maat van de drager zijn. De kleren moeten als het kan ook voldoende ventilerend zijn om te voorkomen dat de kleding van binnen vochtig wordt of te veel isoleert, zodat de drager oververhit raakt.

    Het is belangrijk dat de kleding bij het aantrekken altijd schoon is, om langdurig huidcontact met vervuiling (bijvoorbeeld chemicaliën) of andere verontreinigingen te voorkomen. Dat geldt in het bijzonder wanneer de kleding bescherming biedt tegen chemicaliën. Dergelijke kleding wordt na afl oop vaak afgevoerd als chemisch afval, terwijl andere kleding moet worden afgespoeld (bij asbest) of enkele malen gewassen kan worden.

    Bij vlamvertragende kleding moet regelmatig de vlamvertrager worden aangebracht. Het reinigen dient te geschieden in een hiertoe speciaal ingerichte wasserij en bijbehorende apparatuur. De kosten voor het wassen zijn nooit voor rekening van de werknemer.

Follow us

    linkedin

Copyright 2012. Condor Protective Gear. All rights reserved.   Disclaimer