top

Ochrana dýchacích ciest

Vybavenie na ochranu dýchacích ciest sa používá na pracoviskách na ochranu pracovníkov pri práci s nebezpečnými látkami: napr: plyny, rozpúšťadlá, práškové chemikálie. Na každé špecifické riziko je treba použiť správny respirátor, ktorý pred ním chráni. Rovnako dôležité je aj správne nasadenie a jeho používanie.

TYPES_OF_PROTECTION
Jednorázové masky

Jednorázové respirátory zakrývajú nos, ústa a časť brady. Niektoré z nich zahŕňajú aj výdychové ventily. Jednorázové masky sa vyrábajú z filtračných tkanín a dodávajú sa s výdychovým ventilom alebo bez neho. Elastická páska okolo hlavy a krku ich udržuje v správnej polohe. Sú určené na jednorázové použitie alebo na obmedzený počet použtí.

Polomasky na opakované použitie

Polomasky chránia pred plynmi a prachom, vrátane  toxických plynov, výparov a prachových častíc. Je potrebné zvoliť správnu vložku filtra a sú klasifikované podľa  špecifického rozsahu použitia. Filtračné vložky sa montujú na polomasku zakrývajúcu dýchacie orgány.

Celotvárové masky na opakované použitie

Celotvárové masky chránia pred plynmi a prachom, vrátane toxických plynov, výparov a prachových častíc. Práca s dráždivými látkami vyžaduje použitie celotvárovej masky. Je nutné zvoliť správnu vložku filtra, sú klasifikované podľa špecifického rozsahu použitia. Filtračné vložky sa montujú na celotvárovú masku, ktorá zakrývá celú tvár.

Follow us

    linkedin

Copyright 2012. Condor Protective Gear. All rights reserved.   Disclaimer